Dünya üzerinde keşfedilememiş bir yer “Kuzey Sentinel Adası”


Biliyor muydunuz?

Dünya üzerinde henüz keşfedilememiş bir ada mevcut. Adada yaşayan yerlilerin, dışarıdan gelen hiç kimseyi adaya kabul etmemesi sonucu ‘Kuzey Sentinel Adası’ keşfedilememiştir. Adayı keşfetmeye gelenleri mızraklarla, taşlarla saldırıp, yaralayıp hatta öldürüp adadan geri göndermektedirler…

Bu yazımız da keşfedilememiş, gizemli ve tehlikeli Kuzey Sentinel adasını tanıyacağız.

Kuzey Sentinel Adası :

– Bengal Körfezi’ndeki Andaman Adaları’ndan biri olan ve Hindistan devletinin Andaman ve Nikobar adaları yönetim biriminde yer alan adadır. ( Kaynak: Vikipedi)

**Ada halkını oluşturan Sentinel Kabilesinin, yaklaşık olarak 60.000 yıl önce Afrika üzerinden Asya’ya göç eden bir kalabalıkla adaya yerleştikleri düşünülüyor.

**Dünya’nın en izole adası olarak geçen bu adanın en ilginç özelliği; yerlilerin depremi önceden sezinleyip adanın yüksek kesimlerine kaçmasıdır.

**Dünyadan izole yaşadıkları için günümüz teknolojilerinden uzak yaşamaktadırlar. Hatta ateşi bile bulamayan bu toplum adada ateşin oluşması için yıldırım çarpmasını bekledikleri düşünülmektedir..

**Hindistan’a bağlı olan bu adaya, Hindistan hükûmeti bile gönderdikleri hediyeler dışında herhangi bir iletişim kuramamaktadırlar.

**Binlerce yıldır adadan dışarı çıkmadıkları için bulaşıcı hastalıklara da bağışıklık kazanamamışlardır. Bu nedenle dışarıdan birinin onların yanına yaklaşması onlar için ayrıca bir risk unsurudur.Bu nedenle Hindistan adaya ulaşımı yasaklamıştır.

**1880 yılında İngiliz bilim insanı M.V Portman beraberindeki ekiple birlikte Kuzey Sentinel adasına gidip 6 yerliyi adadan kaçırmıştır. Bu kaçırılan yerlilerin bir kısmı ilk defa ada dışına çıktığı için dünya üzerindeki diğer virüslere bağışıklık kazanmadıklarından dolayı öldüler. Hayatta kalanlara ise keşif ekibi hediye vererek adaya geri bıraktılar.

***ABD’li misyoner John Allen Chau Hindistan hükûmetinin yasaklarına rağmen adaya Hristiyanlığı yaymak amacıyla ulaşmayı başarmıştır. Fakat ada halkı onu mızraklarla öldürmüştür. Hindistan polisi, misyonerin cesedine ulaşmak için adaya keşife gitmeye kalksa da ada yerlileri mızrak ve sapanlarla adaya girmelerine müsaade etmemiştir.
Adada nüfus ?

Ada halkı dışarıdan gelmeleri engelledikleri için ada tam olarak keşfedilemediğinden nüfusu da tam olarak bilinememektedir. Hindistan yönetimi, helikopterle adayı keşfetmeye çalışmış nüfusun tahmini 55-60 kişi olduğunu belirtmiştir.

**Dış dünya ile bağlantı kurmadıkları için ilkel şartlarda yaşamaktadırlar.

**Adaya bağlantı kurmaya gelenlere dostça yaklaşmamaktadırlar. O nedenle bu ada dünyanın en izole ve en tehlikeli adası olarak kalmıştır..