SQL Dersleri (sql serverda view oluşturmak)


Değerli takipçilerim,

Bugün ki konumuz dersin başlığında da belirttiğim gibi  Sql serverda  view oluşturmak. Kısaca view nedir? Niçin view kullanırız?  Basit bir örnekle view nasıl oluşturulur? İşte bu soruların cevabı :

1- View nedir ?

Rutin olarak yazdığımız sql kodlarını tek bir satırda toplayan kod blogudur. Cümleyi açarsak bir hastane veri tabanımız  olduğunu varsayalım  bizden düzenli olarak hastaneye gelen tüm hastalara girilen hastalık tanı kodu sayısı istenirse, yazdığımız bu  sql kod blogunu viewa tanımlaya biliriz. Böylece uzun uzun sqller yazmak yerine tek bir satırda bu işlemi tamamlamış oluruz.

2- Niçin view kullanırız ?

Akla ilk gelenlerden biri = ‘Güvenliktir’ : Çünkü veri tabanımızdaki tabloların bir kısmını kullanıcıya göstermek istiyorsak, güvenlik açısından view kullanırız. View tanımlayarak kullanıcının bizim istediğimiz verilere ulaşmasını sağlarız. Bunu örnekle açıklarsak:

Örnek : Ankara da oturan çalışanların  telefonları,isim ve soy isimlerini bitişik olarak göstermemiz istenirse,

create view personelbilgi as

select  firstname + ‘ ‘ + lastname,telephone,city from hr.Employees 

where city=’Ankara’  

 Daha sonra bu viewı kullanmak istersek şu şekilde yazarız :

select * from personelbilgi  –> bize yukarıdaki kod blogunun cevabını  döndürür.